Latest News

PME ಸೆಲ್

ಡಾ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ
ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ), ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಪಿಜಿಡಿಎಂಎಂ, ಪಿಜಿಡಿಎಇಎಂ, ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್‍ಆರ್‍ಎಂ.
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ನೋಡಲ್ ಸೆಲ್ -ICAR ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇರುವಕ್ಕಿ- 577 412
email: pme@uahs.edu.in
ದೂರವಾಣಿ: +91 944808 38219

       ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಏನು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ/ಕೆಲಸವು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಮಾನವ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ) ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು? ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರಿ/ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ಅಸಮತೋಲನದ ಲಾಭ ವಿತರಣೆ, ಅವನತಿ, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೃಷಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಹೇಳಿಕೆ, ಒಲವು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿವಿಧ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ/ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

        ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೂಲತಃ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೆಚ್ಚದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ನೀತಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗವು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ/ಸಂಶೋಧನೆ/ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು “ಆದ್ಯತೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೋಶ” ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇದು ಉಪಕುಲಪತಿಯಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

35 / 5,000 Translation results PME ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು

 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
 • ಆಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
 • ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು.
 • ನೀತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು.
 • ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ PRO ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
 • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು.
 • UAHS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ.
 • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ICAR, SAUs, GOI ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ.
 • ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಸ್ಥಳ
PME ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (HQ)

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, UAHS ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Scroll to Top