Latest News

ಇರುವಕ್ಕಿಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 179 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Scroll to Top