Latest News

Author name: UAHS Shivamogga

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಬ್ಬೂರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹಿರಿಯೂರುನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ನೇಮಕಾತಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಬ್ಬೂರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹಿರಿಯೂರುನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ನೇಮಕಾತಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಬ್ಬೂರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹಿರಿಯೂರುನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ನೇಮಕಾತಿ Read More »

ಕೃಷಿ ಕೋಟಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ Read More »

Scroll to Top