Latest News

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಕ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಕ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Scroll to Top