Latest News

2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ NRI ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು

2023-24 ವರ್ಷದ NRI ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು

Scroll to Top