Latest News

ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

Scroll to Top