Latest News

ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗು ಡೀನ್ (ಅರಣ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್; ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

  1. ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗು ಡೀನ್ (ಅರಣ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
  2. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್
  3. ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
  4. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

Scroll to Top