ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ-ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಭೂ ಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ-ಘಟ್ಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಡಾ.ಆರ್ ಸಿ ಜಗದೀಶ

ಉಪಕುಲಪತಿ

Common Admission (Lateral Entry) to
UG Programmes : 2023-24

Common Admission For
PG Degree Programmes : 2023-24

Latest News

ಸ್ವಾಗತ

ನಾವು ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನವೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

0

ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು

0

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು

0

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

0

ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ

0

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ(ಕೃಷಿ) ಕಾಲೇಜುಗಳು

UAHS ನ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಸಂಶೋಧನೆ

ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ವಿಸ್ತರಣೆ

ರೈತರ ಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಸ್ತರಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Scroll to Top