DIRECTORATE OF EXTENSION

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು, ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸನಬದ್ದವಾದ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ವಿಸ್ತೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

`ವಿಸ್ತರಣೆ’ ಸೇವಾ ವಾಹನವಿದ್ದಂತೆ, ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯೆಂದರೆ, ರೈತನ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಕೆ.ವಿ.ಕೆ), ಎರಡು ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕಗಳು, ಎರಡು ವಿಸ್ತರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಟಿಐಸಿ) ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು, ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳು, ಮಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು, ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಚಾರ್ಟ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸಂಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರೈತ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

The Directorate of Extension of the University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga has a statutory role to play with regard to extension. One of the tri-fold functions of the university is extension of the technologies developed in the field of agriculture, horticulture, forestry and allied sectors. The mission of the extension activities is the dissemination of research findings to the farming community. The Directorate of Extension is the nodal agency to provide direction and leadership in the extension education activities of the university.

Extension service is a vehicle, which carries scientific agricultural technology interventions developed at the Research Stations to the farm, for the overall benefit of the farming community. This noble activity facilitates in bridging the identified technological gaps existing with the farmers. The ultimate goal of this important function of the University is to enhance the sustainable net income of the farmer, by taking all the enterprises on the farm into consideration, integrating them and treating the whole farm as one unit.

The extension activities are carried out through a network of well established and well equipped Transfer of Technology centers which at present include  four Krishi Vignana Kendras (KVK’s), two Extension Education Units, two Extension Units, Agricultural Technology Information Center (ATIC) working under the jurisdiction of the University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga. These centers are periodically and regularly organizing national and state level trainings for the benefit of officers of the development departments, non-government organizations, extension functionaries and the farming community engaged in agriculture and allied activities. These centres are also organizing different types of demonstrations, farm trials, krishimelas, field days, and exhibitions etc on various aspects of agriculture, horticulture, forestry and allied activities to create awareness among extension functionaries and farmers. The directorate is involved in dissemination of farm technology through books, bulletins, booklets, leaflets, folders, posters, charts and through radio and TV channels. The directorate is also serving as an important source of feedback information to the researchers through diagnostic services.

The farming community can avail the services of the units of the Directorate of Extension to get the solutions to their farming problems and to increase their economic status on sustainable basis.

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟಕಗಳು

Functional Units at Head quarters of the Directorate of Extension

Krishi Vignan Kendras

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

SL. No. KVK Place
1 KVK Shivamogga Navile, Shivamogga
2 KVK Brahmavar Brahmavar, Udupi District
3 KVK Mudigere Mudigere, Chikmagalur
4 KVK Hiriyur Hiriyur, Chitradurga
mandate1 mandate2 mandate3 mandate3

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi has started the Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in all the districts of the country with the following mandate.

Mandates

 • Conducting on-farm testing to identify the location specificity of agricultural technologies under various farming systems.

 • Organizing frontline demonstrations to establish production potential of various crops and enterprises on the farmers’ fields.

 • Organizing need based training for farmers to update their knowledge and skills in modern agricultural technologies related to technology assessment, refinement and demonstration, and training of extension personnel to orient them in the frontier areas of technology development.

 • Creating awareness about improved agricultural technologies among various clienteles through an appropriate extension programmes.

 • Production of quality seeds, planting materials, livestock breeds, animal products, bio-products etc., as per the demand and supply the same to different clienteles.

 • Work as resource and knowledge centre of Agricultural Technology to support the initiatives of public, private and voluntary sectors for improving the agricultural economy of the district

 

To achieve these mandates 4 KVKs are functioning under the administrative control of University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga as detailed below:

Each KVK is provided with 16 technical and non technical staff headed by the Programme Coordinator (Associate Professors Cadre) and Six Subject Matter Specialists (Assistant Professors Cadre) in the discipline of Crop production, Extension, Horticulture, Plant Protection, Animal Sciences, Home Sciences etc., are provided to assist and implement the mandated activities of KVK. Further, three Training Assistant Cadre – Farm Manager, Programme Assistant (Computer) and One Programme Assistant in the most relevant discipline are also provided to assist the Programme Coordinator and his staff to carry out the functions of the KVK.

The Krishi Vigyan Kendras provide intensive hands on training in various aspects of agriculture, horticulture, animal husbandry and so on to encourage unemployed farm youth and farmwomen to start their own agrobased enterprise in their locality. These KVKs would also conduct on-farm testing of various agricultural and allied technologies for refinement and conduct frontline demonstrations on oilseeds, cereals and pulses.

The Scientific Advisory Committee (SAC) is the advisory body to plan and review the activities of the KVKs. The SAC is headed by the Vice-chancellor as the chairman, Director of Extension, Zonal Coordinator, ICAR and Officers of the Developmental Departments of the district, two farmers, two farmwomen as the members and the programme Coordinator of the KVK as a member – secretary.

Activities

 • Organizing vocational training programmes.

 • Providing soil, plant and water testing laboratory facilitates.

 • Setting up of demonstration units.

 • Production of quality seeds, planting materials and bio-control agents.

 • Providing advisory and consultancy services.

 • Conducting need based training programmes.

 

mandate1

CONTACT

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

DIRECTORATE OF EXTENSION

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

university of agricultural and horticultural sciences,
SHIVAMOGGA, KARNATAKA INDIA
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

+91 8182 267015

+91 8182 267015

gowdath@gmail.com


 

 

ಕನ್ನಡ English