DIRECTORATE OF STUDENT WELFARE

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ್ಗ

About Directorate of Student Welfare

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ

dean_pgs

Dr. S.P. Nataraju M.Sc.(Agri.), Ph.D

Dean of Student Welfare, UAHS, Shivamogga, Karnataka, India

dsw.uahs@gmail.com
+91 94808 38959 / +91 94494 00683
+91 08182 267002

The Directorate of Student Welfare is committed to the art of man making process. It advocates the comprehensive development of student personalities such as curricular and co curricular activities.

The Directorate is designed to look after the students need in the University primarily focusing on their personality development. Some of the important functions are:

 • Quality Man Power Generation

 • Performance management System

 • Achievement Motivation

 • Development of target oriented personality

In the light of such defined paths, the institution of student welfare looks after the following functions:

 • Providing counseling service to students.

 • Organizing sports and cultural activities.

 • Conducting capacity building programs and offering training and orientation towards competitive examinations.

 • Looking after the hostels and other student amenities.

 • Career guidance.

 • Placement opportunities such as campus selection.

 • Establishing linkages with corporate, Government, and other institutions to provide versatile opportunities to the students.

 • Monitoring and managing higher standards and discipline in the campus.

 • Collect reports and information regarding the Govt. orders on the various aspects of education, training and employment of Schedule Caste and Schedule Tribe including women fraternity in the university.

 • To promote measures for institutional functioning towards quality enhancement through internalization of quality culture and institutionalization of best practices.

 • Providing a confidential listening and referral service.

 • Representing students on University committees in relation to student welfare.

 • Dealing with individual requests from students.

 • Keeping the Executive and students informed of all welfare matters and policies.

 • Organize and Chair the Welfare forum.

 • Providing welfare information through the publication of leaflets, posters or books.

 • Reviewing and drafting welfare policy.

 • Arrangement for feedback response from students, parents and other stakeholder on quality-related institutional processes.

  1. Make arrangements to ensure suitable housing facilities for students.

  2. Arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor.

  3. Communicate with the guardian of the students concerning the welfare of students.

  4. Obtain travel facilities for students.

  5. Assist the students in obtaining Scholarships, Studentships, etc by giving them information relating theretofore.

  6. Perform such other duties as may be assigned to him/her from time to time by the vice-chancellor.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಲೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

 • ಗುಣಮಟ್ಟ

 • ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

 • ಸಾಧನೆ ಪ್ರೇರಣೆ

 • ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು

 • ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು

 • ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

 • ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 • ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

 • ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

 • ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು

 • ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವುದು.

 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕತಿಯ ಆಂತರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

 • ಗೌಪ್ಯವಾದ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

 • ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 • ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

 • ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್‍ಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 • ಕಲ್ಯಾಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರಡು ರಚಿಸುವುದು

 • ಗುಣಮಟ್ಟದ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು

 • ಕುಲಪತಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು.

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಶಿಕ್ಷಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು.

 • ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

mandate mandate mandate mandate mandate mandate
mandate mandate mandate

CULTURAL ACTIVITIES

5th Inter-Collegiate Youth Festival: 2017

The Youth Festival of UAHS Shivamogga. “Yuvaspandana” was held at College of Forestry, Ponnampet on 8 -9th of November, 2017. A total of 6 teams from all degree and diploma colleges of UAHS took part in the event.

The programme commenced with a procession of all the teams from Basaveshwara temple and the procession was flagged off by Shri Jagadhatmananda Swamiji of Ramakrishna Sharadhashrama Ponnampet. The formal inaugural programme was chaired by Dr. P. Narayanaswamy, Hon’ble Vice Chancellor of UAHS, Shivamogga and he inaugurated the programme by beating the drum. The Dean of Student Welfare Dr. Y. Vishwanath Shetty, Dean (Forestry) Dr. C.G. Kushalappa and the special invitees to the programme Reverend Swamiji, Sri Bodhaswaroopandha Swamiji of Ramakrishna Sharadhashrama, Dean (Agriculture) and Member of Board of Management Dr. M. Manjunatha, Dr. T.S. Vageesh, Dean (PGS) UAHS, Shivamogga, Dr. M.K. Nayak, Director of Research, Dr. T.H. Gowda, Director of Extension, Dr. M. Hanumanthappa, Dean (Horticulture) Mudigere, Dr. R. Basavarajappa, Dean (Horticulture) Hiriyuru, Shri Ragurama Shetty, Estate Officer, Dr. Kamath, Principal, Agricultural Diploma College, Brahmavara, Dr. B.M. Anand Kumar, Principal, Agricultural Diploma College, Kathalagere were present in the programme.

The competitions were conducted in 18 events, the College of Forestry, Ponnampet secured 106 marks and emerged as the overall Champions, followed by College of Horticulture, Mudigere with 96 marks was the runner up.

Among the diploma colleges, Diploma College Brahamavara was the overall champions and Diploma College, Kathalagere was the runner up by securing a total of 127 and 112 marks, respectively.

The closing programme of the Youth Festival was presided over by the Dean (Forestry) Dr. C.G. Kushalappa, Smt. Bhagirathi Bai, Director of Rangayana, Mysore was the Chief Guest. The special invitees in the programme were, Dr. Y. Vishwanath Shetty, Dean (Student Welfare) UAHS, Shivamogga, Smt. Neethu Yogiraj Patil, Member of Board of Management, UAHS, Dr. M. Manjunath, Dean (Agriculture) Shivamogga and Member of Board of Management, Dr. M. Hanumanthappa, Dean (Horticulture) Mudigere, Dr. R. Basavarajappa, Dean (Horticulture) Hiriyuru, Shri Ganeshappa, K. Comptroller, Shri Raghurama Shetty, Estate Officer, Dr. Kamath, Principal, Agricultural Diploma College Brahmavara, Dr. B. M. Anand Kumar, Principal, Agricultural Diploma College, Kathalagere were present in the programme.

 

Students Achievement

18th All India Inter Agricultural Universities Youth Festival:

We are very happy and excited to hear the performance of our students and hearty congratulations to participated students for their achievement in the 18th All India Inter Agricultural Universities Youth Festival held from 12-16th February 2018 at Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh by achieving overall runners up champion. I thank all the Deans, Teachers, Team Managers and Coaches for their whole hearted support to students for this remarkable achievements in the Agri Unifest.

mandate
mandate mandate mandate

UNIVERSITY ACTIVITIES CARRIED OUT DURING 2018-19

Dr. B.R. Ambedkar Jayanthi and Dr. Babu Jagajivan Ram Jayanthi

Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Babu Jagajivan Ram Jayanthi were held at University campus on 24.04.2018. The programme was inaugurated by Shri Pandithardya Shivacharya Swamiji of Tharalabalu Jagadguru, Shakamata, Sanehalli, Hosdurga, and Dr. Kumsi Umesh Professor of Kannada Department of PG Studies in Kannada, Government 1st grade College, Shikaripura was special invitee.

The chief guests of the occasion were Dr. M. Manjunath, Dean (Agri.,) Dr. P. Narayanaswamy, Registrar, Dr. T.H. Gowda, Director of Extension, K. Manajappa, Director of Research, Dr. T.S. Vageesh Dean (PGS), Dr. B. R. Gurumurthy, Dean of Student Welfare, and , Dr. Chandrappa, Director, SC/ST Cell, UAHS, Shivamogga, The programme was presided by Dr. M.K. Nayak, Hon’ble Vice- Chancellor of UAHS, Shivamogga.

Shri Pandithardya Shivacharya Swamiji during his inaugural Address. Explained, how the lives of Dr. B. R. Ambedkar & Shri Jagajothi Basaveshwara are comparable and their principles could be updated in present day’s life.

Dr. Kumsi Umesh Delivered special lecture on life of Dr. B.R. Ambedkar.

“National Young Leader Programme Award for Best NSS Unit”

The programme was organized on 21.04.2018 at 11.00 AM at Maltipurpose Hall, UAHS, Shivamogga. The programme has been inaugurated by Dr. Arun pujar, Regional Director of NSS, Bangalore. The programme was presided by Dr. M.K. Nayak, Hon’ble. Vice Chancellor of UAHS, Shivamogga, and the guests of honour were Dr. M. Manjunath, Director of Education, Dr. P. Narayana Swamy, Registrar, Dr. B.R. Gurumurthy, Dean of Student Welfare, UAHS, Shivamogga.

On this occasion Dr. Ravikumar , Program Officer, NSS Unit, College of Ponnampet who has been awarded “National Young Leader Award” was felicitated by the University and a cheque of Rs. 23,000/- was given to NSS Unit of College of Forestry, Ponnampet for their outstanding performance in carrying out large number of “Sharmadanas”. The Young Leader Award has been conferred to the candidate by Ministry of youth affairs and Sports, National Service Scheme Cell, Government of India to the best NSS Unit.

CONTACT

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

DIRECTORATE OF STUDENT WELFARE

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

university of agricultural and horticultural sciences,
SHIVAMOGGA, KARNATAKA INDIA
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಕಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

+91 08182 267002

+91 08182 267002

dsw.uahs@gmail.com


 

 

ಕನ್ನಡ English